Archive

2023 1 2 3      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Boiko V. P.

Hanzha O. H.

Mikhailina T. V., Dovhan B. V.

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

Buhaiets A. S.

Pavlova Yu. S.

Pankova L. О., Korniichuk S. О.

Porodko V. V.

EMPLOYMENT LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Kartavykh V. V.

Pyzhova M. O.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Anokhin A. М.

Bigun V. M.

Karpenko S. R.

Mashchenko O. V., Puzhai-Chereda D. S.

Oleshko O. L.

Utkina M. S.

Yurkov Е. О.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Dudorov O. O., Kamensky D. V.

Stomatov E. H.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Fedchak I. А.

Khymchenko O. S.

INTERNATIONAL LAW

Zabolotna L. V.

Karpova K. М.

Simonenko O. O.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Pyroha I. S.

Zhovtan Yu. V.

Averina E. А.

Lisnichenko D. V.

Zhdan M. D.

Deshko L. M.

Omelchenko A. V., Kozhura L. O.

Tsurkan-Saifulina Yu. V.

Zubair Akhmad

Torbas O. O., Renkas A. A.

Sokolenko O. L.

Paterylo I. V.

Maksimentseva N. O.

Bezzubov D. O., Bоhatykh D. S.

Yara O. S.

Pidbereznykh I. Ye.

Safonchyk O. I.

Olshevska Yu. M.

Vynnyk А. О.

Trynchuk Yu.

Ye. D. Streltsova

Nikitin V. V., Yurynets Yu. L., Bielkin L. M., Bielkin M. L.

Petrovskyi A. V., Bolshakov D. K., Tikhonova V. H.

Kubarieva O. V., Bolshakova A. K.

Posudevskiy І. V.

Lakhova O. V.

Kobrusieva Ye. A.

Bernaz-Lukavetska O. M.

Matviichuk V. K., Tylchyk V. V.

Savinova A. V.

Kolodin D. O.

Kholyavka S. V.

Kozlov O. O.

Mandziuk O. I.

Khodyrieva A. V.

Nazymko Ye. S., Ponomarova T. I.

Кivalov S. V.

Medvid A. B.

Nazymko Ye. S., Klemparskyi M. M., Buha H. S.

Vasylevska N. S.

Tsybulnyk N. Yu.

Didenko V. V.