Archive

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2020

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Zinsu O. I.

Mozolyuk-Bodnar L. M.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Kyrychenko Yu. M.

Oliynyk A. Yu.

CIVIL LAW AND PROCESS; FAMILY LAW

Guyvan P. D.

Rym T. Ya.

Sergiienko N. A.

LABOR LAW; ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW

Koverznev V. O.

Polishchuk V. V.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCIAL LAW

Agapova O. V.

Aleksandrov M. Ye.

Kryvosheyev K. O.

Markova E. O.

Pustovit Yu. Yu., Zapototska O. V., Timashov V. O.

Ryabovol L. T.

Slobodeniuk I. V.

Sudarenko O. V.

Fedorishchev S. S.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY;CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Berkii T. M.

Kovalenko D. A.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE;LEGAL EXPERTISE

Alenin Yu. P., Torbas O. O.

Bulyk-Verkhola S. Z., Verkhola A. O.

Denysovskyі М. D., Tomchuk І. О., Petrunyk L. V.

Shaposhnikov Yu. V.

JUDICIARY; PROSECUTION AND ADVOCACY

Legan I. M., Bondarenko K. S.

PHILOSOPHY OF LAW

Melnyk Ya. Ya.