Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 2, 2013 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Н. В. Ганжа

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

С. К. Бостан

Л. С. Гамбург

М. М. Жовтобрюх

Т. О. Огаренко

І. О. Шмарін

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Казмірук

М. П. Марчук

І. А. Мордвін

Н. О. Рибалка

Л. М. Руснак

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Д. О. Білінський

В. В. Бойко

К. В. Кисильова

А. П. Купін

Н. Є. Маринчак

М. І. Трипольська

Т. О. Чернадчук

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

О. В. Воронова

О. В. Крилова

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

А. А. Маліновська

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ,
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. Ю. Вітко

Н. В. Галіцина

А. В. Градецький

С. Г. Кулик

А. В. Решнюк

М. О. Сергатий, М. А. Лавренко

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

К. В. Завгородня

М. І. Леоненко, А. О. Коцар

Л. Ю. Манукова

С. О. Саінчин

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. А. Онищенко

Л. В. Баєва

К. В. Шурупова

ЮРИДИЧНА ОСВІТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

О. В. Гороховська

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ У ЗАРУБІЖНИХ КОЛЕГ

Е. А. Казьмина

Н. И. Минкина

Ю. А. Одинцева

РЕЦЕНЗІЯ

С. Ф. Денисов

НАУКОВІ ЗАХОДИ

КРУГЛИЙ СТІЛ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ” В КЛАСИЧНОМУ ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ