Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1 Part 1, 2020

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Hrechenko V. A.

Kalenichenko L. I.

Manko D. G.

Priamitsyn V. Yu., Kalion V. O.

Strashynskyi B. R.

Chepulchenko T. O., Nevechera S. A.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Zhuravel Ya. V., Onishchyk Yu. V.

Sinkevych О. V.

CIVIL LAW AND PROCESS; FAMILY LAW

Bigdan M. V., Ihnatieva L. R.

LABOR LAW; ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW

Dyshkantiuk Yu. I.

Sokurenko L. V.

LAND LAW; AGRICULTURAL LAW; ENVIRONMENTAL LAW

Korniienko H. S.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCDURE; FINANCIAL LAW

Bilous O. V.

V. Yu. Halushka

Hrudovenko O. S.

Zheltobriukh I. L.

Zhmudinskyі V. P.

Ishchuk D. O.

Kyrieieva I. V., Korobtsova D. V.

Kovtun A. V., Berlach A. I.

Makarenkov O. L.

Miakota K. A.

Nechyporuk Yu. M.

Pokataіeva O. V.

Riadinska V. O., Budzynskyi M. P., Pinkevych N. S.

Truba R. M.

Tsyhanok Yu. V.

Yakovenko Ye. O.

Yakovliev P. O.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Gromovenko K. V.

Bondarenko I. M.

Milienko O. A.

Maletych M. M.

Yermak O.O.

Onufriiv R. M.

Stroich A. P.

Gnatchuk V. V.