Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 1, 2013 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Л. С. Гамбург

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Т. О. Огаренко

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Т. А. Денисова

М. М. Жовтобрюх

С. С. Кравченко

В. М. Пальченкова

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ю. А. Дорохіна

O. Ф. Кoбзap

Л. Л. Коробочкіна

С. М. Слабко

К. В. Шурупова

О. С. Юнін

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

А. В. Андрійчук

С. В. Березовська

П. Є. Бутко

Т. А. Донець

З. В. Журавльова

Л. В. Калиновська

С. В. Лазюк

Є. В. Лакушева

С. О. Ніщимна

А. О. Тищенко

М. І. Трипольська

Г. В. Фоміна

Н. В. Шкільова

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Г. Ю. Шаркова

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Свічкарьова

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

А. А. Білека

Т. І. Діденко

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Є. М. Блажівський

А. В. Градецький

Ю. Л. Іваненко

В. К. Матвійчук

В. В. Мульченко

В. І. Напиральська

О. П. Рябчинська

О. С. Саінчин

І. С. Семенюк

Т. І. Шевчук

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Д. М. Аніщенко

С. Г. Помазан

Н. П. Черняк, В. А. Тараненко

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Гороховська

В. Ф. Дутчак

А. А. Косоруков

К. О. Нестеренко

О. А. Онищенко

ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ,
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
ТА СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

В. А. Юсупов

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВІТАЄМО З 65-ЛІТТЯМ ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА ЛУКАШЕВИЧА

НАУКОВІ ЗАХОДИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”