Archive

2022 1 2
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4 4-2
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

 

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Держава та регіони. Серія: Право» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня у 18 видань з юридичних наук:

Юридичний науковий електронний журнал

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

Юридичний бюлетень;

Південноукраїнський правничий часопис;

Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика;

Екологічне право;

Law. State. Technology;

Нове українське право;

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право;

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

Право і суспільство

Ампаро; 

Прикарпатський юридичний вісник

Науковий вісник публічного та приватного права

Юридичний вісник; 

Правові новели;

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

Публічне право.

Інформація про можливість подання статті в «Держава та регіони. Серія: Право» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.