Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 4, 2014 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Т. С. Ганзицька

Г. В. Задорожня

Н. В. Левчук

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Н. О. Армаш

Д. К. Задаля

Н. П. Капітаненко

Д. А. Козачук

Я. М. Сандул

Ю. Г. Фаєр

ФІНАНСОВЕ ТА БІНКІВСЬКЕ ПРАВО

Є. Є. Головко

О. П. Єлєазаров

М. В. Занфіров

В. В. Капустник

Д. А. Коваль

П. П. Латковський

О. Е. Лукашева

І. Б. Петягіна

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

С. І. Єршова

І. В. Труш

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. І. Литвин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. О. Драгоненко, Є. М. Товмазова

Т. Є. Леоненко

Л. А. Остафійчук

О. П. Рябчинська

М. О. Торбєєв

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

О. П. Бойко

С. О. Бухонський

В. Г. Лукашевич

О. А. Солдатенко

Н. П. Черняк

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Гороховська

Н. М. Градецька

М. І. Трипольська

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ,
УСТАНОВ І ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Скрябін

ЮРИДИЧНА ОСВІТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

С. К. Бостан, Л. М. Бостан

НАУКОВІ ЗАХОДИ

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА”

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: "ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ У ВИРІШЕННІ КРЕДИТНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ"