Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 3, 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

О. П. Рябчинська

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

С. М. Слабко

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Р. І. Михайлов

О. М. Скрябін

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

В. А. Виноградов

О. В. Покатаєва, Е. В. Косова

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. О. Бублік

М. В. Дєєв

В. М. Пальченкова

С. Ю. Плецький

І. С. Семенюк

О. О. Сокол

О. С. Шеремет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Р. М. Максакова

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

М. О. Сергатий, Д. Р. Тивоненко

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ” О. М. ШЕВЧУКА ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРА В. Я. НАСТЮКА