Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 3, 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Донченко

Г. С. Єрмакова

І. А. Мацелюх

О. В. Мінченко

Г. М. Писаренко

І. В. Процюк

М. М. Чеховська, В. М. Шлапаченко

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Є. В. Годованик

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Т. І. Швидка

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Л. Назаренко

М. І. Наньєва

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО

А. М. Апаров

К. В. Бондаренко

Є. С. Маринчак

О. П. Махмурова-Дишлюк

В. Й. Пашинський

П. С. Покатаєв

О. Г. Стрельченко

О. Л. Хитра

В. Г. Чорна

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

М. І. Карпенко

Н. А. Орловська

Г. С. Тiгранян

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. І. Гришко

Я. О. Леон

В. В. Максименко

Г. М. Мамка

А. Б. Паршутін

В. О. Рибалко

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

К. А. Сляднєва

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. С. Облакова

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

В. М. Братасюк

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

О. Ю. Дубинський

В. С. Нікіфоренко

В. С. Князєв

О. О. Прасов

В. В. Сливка