Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 2, 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Т. В. Ющенко

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. М. Жовтобрюх

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Н. В. Бабяк

Л. В. Заболотна

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

C. О. Бондаренко

В. М. Єгорова

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Н. В. Тульчевська

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. Я. Киян

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Т. І. Діденко

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ,
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

С О. Беклєміщєв

А. О. Булейко

Д. Є. Голоборотько

О. В. Гороховська

Т. А. Денисова

T. Leonenko

А. К. Мирошниченко

Р. В. Тищенко

П. В. Хряпінський

О. С. Шеремет

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В. Г. Лукашевич

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Н. М. Градецька

ЮРИДИЧНА ОСВІТА
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ

К. В. Калюга, О. В. Юнацький

ДО УВАГИ АВТОРІВ