Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 2, 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Л. В. Ємчук

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

С. М. Слабко

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА
ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

О. В. Покатаєва, О. О. Хом’якова

І. О. Ткаліч

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

А. М. Апаров, А. С. Бобровник

І. А. Гамбург

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. О. Глушков, І. В. Козакова

Ю. А. Кричун, П. С. Степанов

К. Б. Марисюк

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. С. Семенюк

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО СЛІДСТВА
ТА СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

М. І. Леоненко, А. О. Вайцеховська

Т. Є. Леоненко, Л. О. Усс

В. Г. Лукашевич, Н. В. Колібаба

О. М. Скрябін