Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 2, 2014 р.

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Т. С. Ганзицька

Ю. В. Демченко

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

С. М. Слабко

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ГОСПОДАРСТВА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

І. А. Гамбург

В. М. Кондратенко

В. Г. Телійчук

В. Д. Чернадчук

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

К. В. Маріхін

О. Є. Наголюк

М. І. Трипольська

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

А. М. Апаров, Т. А. Павленко

І. М. Орлова

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ю. В. Абакумова

Ю. А. Кричун

Т. Є. Леоненко

О. П. Рябчинська

М. В. Саламатова

П. Л. Степанов

Є. М. Товмазова

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Гороховська, І. С. Семенюк

М. Г. Залата

О. А. Онищенко

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

В. Г. Лукашевич, К. В. Калюга

Ю. В. Нікітін

О. М. Окопник

О. М. Скрябін

НАУКОВІ ЗАХОДИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ “ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗЕД-КОНТРАКТІВ. ПРАКТИКА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФОРС-МАЖОРУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ”